Privacy statement

De website van Makelaarsland is eigendom van Makelaarsland B.V. Makelaarsland zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Makelaarsland B.V. zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Makelaarsland B.V. is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Makelaarsland B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Makelaarsland trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Makelaarsland zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens

Makelaarsland kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Makelaarsland.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Makelaarsland werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Makelaarsland behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

De website Makelaarsland.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren door middel van Google Analytics. Makelaarsland gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.